Meeran Paratiisin rekisteriseloste

Meeran Paratiisin rekisteriseloste 2018-06-21T12:24:09+02:00

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Meeran ParatiisiOsoite: Sinirikontie 8. 01300 Vantaa

Rekisterin nimi

Meeran Paratiisin asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen, tiedottamiseen, markkinointiin, kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. Yhteystietoja kerätään asiakkuussuhteiden hoitamista ja tiedotusta varten.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä luovuttamat yhteystiedot. Rekisteriin tallennetaan myös tiedot asiakkaan verkkokauppatilauksista. Tämän lisäksi rekisteriin tallennetaan myös henkilötietoja, käyttötietoja sekä muita käyttäjän antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas on luovuttanut rekisteriin tallentuvat tiedot rekisteröityessään tai käyttäessään palveluja.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan Meeran Paratiisin asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa ei ole. Asiakasrekisterin sähköiset tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokantaan pääsy on vain tietyillä ennalta määritetyillä henkilöillä.

Tarkastusoikeus

Asiakasrekisteriin merkitty henkilö voi henkilötietolain 26 § mukaisesti tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.

Tietojen tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Se tulee lähettää osoitteeseen: Meera Holopainen, Sinirikontie 8, 01300 Vantaa.