Kolme askelta naiseuden rajoitteista naiseuden voimaan

Kolme askelta naiseuden rajoitteista naiseuden voimaan

Nainen. Mikä ihanan, kaunis, villi, luonnollinen, joistakin kohdin symmetrinen, joistakin epäsymmetrinen, välillä väsynyt, välillä surullinen, välillä iloinen – NAINEN. Kuitenkin ainutlaatuinen ihminen
omassa kehossaan, omalla tavallaan. Naisessa elää elämän rytmi, elämän sykli. Jokaisessa naisessa asuu naiseuden voima, naiseuden herkkyys – kokonaisen Naisen potentiaali, jonka kunnioittaminen ja
vähitellen tapahtuva vapauttaminen tuo naiselle syvän täyttymyksen tunteen.

Monesti kohtaan ihmisiä, jotka kysyvät minulta – mitä naiseuden voimauttaminen on, mitä tarkoittaa naiseuden vapauttaminen. Ja oikeastaan – miksi oman naiseuden äärelle voisi toisinaan pysähtyä?
Ihana, kipeä naiseus – naiseudelle antautumisen haasteet Tosiasia on, että usein suurin osa naisista on kohdannut tilanteita, joissa naisena oleminen ei ole aina kivaa. Olet ehkä kokenut tilanteita, joissa sinua
on kritisoitu esimerkiksi kehollisen arvioinnin myötä tai työtuloksen seurauksena – ehkä olet saanut osaksesi kritisointia tai jopa ivaa – joka on kohdistettu sinuun ja lisäksi kommenteissa on arvioitu sinua naisena.
Ympäristön suhtautuminen on yksi niistä tekijöistä, jotka – varsinkin ajan myötä- vaikuttavat hyvin syvästi ihmisen käsitykseen omasta itsestä. Onneksi on niitä upeita voimanaisia, jotka tästä kasvavat vahvistuen ja löytäen oman
itsensä arvon. Kuitenkin monet naiset saavat historiansa aikana melkoisia haavoja omaan naiseuteen liittyen.

Menneisyyden painolasti – mukana kuljetetut naiseuden haavat Monet meistä kantavat harteillaan menneisyyden painolastia vielä tänäkin päivänä. Mielen mallien muodostuminen ei ole aina niin yksinkertainen asia ja omaan minäkuvaan vaikuttavat päällekkäin ja ristikkäin monet erilaiset kokemukset. Tässä kuitenkin kolme erilaista tekijää, jotka usein yhä tänäkin päivänä voivat olla pohjana sille, kuinka koet oman itsesi ja naiseutesi – vaikka nuo tapahtumat ja tilanteet olisivat ajallisesti jo kaukana kaukana historiassa.

1. Matka lapsuuteen – lapsuuden kokemukset nykypäivän kipuna

Monet ihmisyyden kivuista ja haavoista juontavat juurensa aina lapsuuteen asti. En itse koe tarvetta menneisyyden syyttelyyn – mikä on mennyt on mennyt ja muutoksen saa aikaan se, kuinka kohtaamme menneisyyteemme liittyvät kivut tässä hetkessä. Kuitenkin monet alitajuiset ajatusmallit, sekä toimintamallit saavat pohjan jo hyvin varhain – ja tästä syystä matka näiden tiedostamiseen voi olla hidasta, joskin sitäkin avaavampaa!

Pyhä äiti – oma äitisuhde sinun naiseutesi takana: Äitisuhteen tai sen puuttumisen merkitys on yksi ehkä voimakkaampia mahdollisia naiseuteen alitajuisesti vaikuttavia asioita. Tila, jossa kaksi on lähes kuin yksi, symbioottinen suhde, joka kestää usein pidempäänkin kuin yhdeksän kuukautta (ja alitajuisesti voi jatkaa vaikuttamistaan aina aikuisuuteen asti) – on niin vahva, ettei ihmekään ellei se heijastuisi elämäämme tavalla tai toisella. Usein äitisuhde voi heijastua mm. siihen kokemukseen, joka sinulla itsestäsi on naisena, tai siihen kuinka ilmaiset itseäsi naisena ulospäin.

Pyhä isä – oma isäsuhde sinun naiseutesi takana: Isäsuhteen tai sen puuttumisen merkitys on yhtä lailla intensiivinen suhde. Joko tiivis isäsuhde, jossa lapsi oppii käyttäytymisen, tunneilmaisun ja läheisyyden ilmentämistä (tai ilmentämättömyyttä) tai etäinen isäsuhde heijastuu sekä suhteessa omaan itseen, että suhteessa muihin ihmisiin. Monilla naisilla isäsuhde voi myöhemmin heijastua paitsi omaan kokemukseen omasta naiseudesta ja sen arvosta, myös myöhempiin miessuhteisiin, jossa isäsuhteen teemat usein voivat nousta pintaan.

Lapsena koetut parisuhteen mallit vanhempien välillä – ja tämä toki koskee kaikkia perhemalleja, ei vain perinteistä miehen ja naisen muodostamaa suhdetta- antavat pohjaa myös tavoille toimia omissa myöhemmissä suhteissa. suhde seksuaalisuuteen, läheisyyteen, tunteiden ilmaisemiseen, naseutesi ilmaisemiseen – kaikki nämä usein tavalla tai toisella nousevat pintaan, kun matkustamme tutkimaan kuinka oma perheemme (tai oma kokemukseni menneisyydestäni) vaikuttaa tällä hetkellä omaan
minäsuhteeseen.

2. Parisuhteiden historia

Vaikka tämä on toinen, valitettavan monelle naiselle (ja varmasti kaikille ihmisille) kipeästi minäkuvaan vaikuttava asia, monet meistä ovat saaneet haavoja parisuhteessa. Se tunne kun en riitä kumppanille juuri tällaisena (ehkä en itsellenikään), tunne että minun pitäisi olla toisenlainen, jotta olisin haluttava tai hyvä kumppani – tällaiset ajatukset ovat tuttuja niin monelle!

Jotkut ovat jopa saaneet suoraa kritisointia omasta ulkonäöstään suhteen aikana – takuuvarmasti piikki ihon alle, varsinkin jos olo omassa itsessä on ollut jo valmiiksi haavoittunut tai herkkä.

3. Yhteiskunnan ja yhteisöjen vaikutus – ihmisyyden ihanteet

Kauneusihanteiden ja yhteiskunnan arvojen merkitystä ihmisten ajatusmalleille ei voi varmasti koskaan liikaa korostaa! Varsinkin, jos ihminen toimii ympäristössä, jossa muutenkin korostetaan pärjäämistä, tiettyjä ulkoisia vaatimuksia tai sinulta odotetaan naisena toimimista tietyllä tavalla – on painekattila valmis kiehumaan! Valitettavan usein nämä vaatimukset johtavat paitsi sisäisen arvottomuuden kasvuun, myös vertailuun, täydellisyyden tavoitteluun – sellaisiin asioihin, jotka todella syövät voimavaroja ja ovat oireita siitä, että omassa kehossa, omassa naiseudessa ei ole miellyttävää olla vaan koet että sinun pitäisi olla erilainen.

Matka naiseuden voimaan – oman voiman valjastaminen

Menneet haavat tekevät kipeää. Ja niin kuin tiedämme, emme voi muuttaa menneitä tapahtumia. Ainoa mihin voimme vaikuttaa, on tämä hetki ja se kuinka suhtaudumme menneeseen. En itse ole suurikaan ajatusmallien muutosten hehkuttaja. Tiedän tunteen, kun naiseuden haavat ovat pinnalla. Sen tunteen kun tunnet arvottomuutta ja haluat vain antaa olla. En siis sano, että kuin taikasauvan kosketuksesta nainen voi olla vapaa.

Mutta on muutama asia, joita nainen VOI tehdä. Ja jos tunnet sen polttavan kaipuun todella muuttaa elämääsi ja omaa Naiseuden tarinaasi, niin varmasti myös teetkin, kun aika on. Tässä siis kolme vinkkiä oman naiseutesi vapauttamiseen – juuri sen verran kuin tässä hetkessä on mahdollista!

1. Menneisyyden painolastista vapautuminen – haasteiden tiedostaminen

Oikeastaan tämä ensimmäinen askel on se ainut ja tärkein askel matkalla kohti muutosta. Kivun tiedostaminen. Tämä on myös siitä haastava askel, että tiedostaminen on prosessi joka tapahtuu omalla painollaan – ja siitä
nautinnollinen askel, että kun tuo tietoisuus omista naiseuden haavoista lisääntyy, saat myös mahdollisuuden kulkea näiden haasteiden läpi niin valitessasi. Tätä vaihetta edesauttaa halu katsoa niitä ajatusmalleja ja ehkä
kipeitäkin asioita, jotka vaikuttavat sinun ajatuksiisi omasta itsestäsi ja menneisyyden kipeistä kokemuksista.

Tämä on se ensimmäinen – ehkä kipeäkin rehellisyyden askel. Se on se askel, jota monet eivät uskalla ottaa, mikä on täysin luonnollista – varsinkin jos naiseutesi tarinassa on ollut paljon kipua. Se on kuitenkin samalla se ihana askel, joka kivun tiedostamisen myötä avaa myös mahdollisuuden armollisuudelle, anteeksiannolle ja lempeydelle.

2. Myötätunnon parantava voima

Haava on se paikka, josta valo pääsee sisään. Niin kipeää kuin se joskus voi tehdäkin, niin naiseuden polulla tämä on enemmän kuin totta. Myötätunnon voima omaa naiseuden tarinaa kohtaan on se, joka voi tässä ja nyt tuoda
tuon tarinan uuteen valoon. Myötätunnon voima avaa myös naisessa itsessään mahdollisuuden tuntea lempeyttä, armollisuutta ja rakkautta yhä syvemmin – ja kulkea oman sydämen äärelle, jossa sydämen viisaus asustaa. Vaikka myötätunto on polku anteeksiantoon (itselle ja muille), se ei suinkaan tarkoita sitä että jotkin kipeät asiat elämässäsi- esimerkiksi tilanteet joissa sinua on satutettu tai käytetty hyväksi – olisivat sallittuja tai hyväksyttyjä.

Aito anteeksiannon kokemus on tunne, joka vapauttaa sinut itsesi menneisyytesi vankilasta,niistä tunteista joka sinua itseäsi vielä sitoo tuohon vaikeaan hetkeen. Ajattelenkin anteeksiannon prosessia ennen kaikkea omaan itseen kohdistuvana prosessina. Anteeksianto toista ihmistä kohtaan voi seurata kyllä perässä (tai sitten se ei koskaan tapahdu), mutta sinulla on oikeus vapautua menneisyytesi taakasta ja vapautua uuteen elämään.

3. Ilolla naiseuteen – uuden minäsuhteen löytäminen

Kolmas askel, joka on ihanan voimauttava – on uuden ilon löytäminen omaan elämään ja omaan itseen. Yksi paras tapa oman itsen ja oman naiseuden syvään arvostamiseen on sallia itselleen niitä asioista mistä juuri sinä nautit!
Ilon voima on todella hoitavaa ja vapauttavaa. Kun teet niitä asioita mistä sinä saat voimaa. Kun löydät luonnollisen yhteyden omaaan luonnolliseen iloon, vapaudut luonnollisesti vastaanottamisen voimauttavaan tunteeseen, jossa
myös käsitys itsestäsi voi saada voimaa. Jos tuot huomion omaan kehoosi, voit myös kysyä itseltäsi, mitä asioita voisit tehdä tai mistä asioista kehosi nauttisi – jotka voisivat tuoda sinulle sitä autenttista tunnetta, että olet upea,
kaunis ja arvokas juuri sinuna? Esimerkiksi erilaiset tavat helliä omaa kehoa, hieroa päänahkaa, ottaa jalkakylpyjä, silitellä omaa kehoa, pukeutua kauniisiin vaatteisiin tai vaikkapa tanssia aistillisesti – ihan mikä tahansa mikä
tuokaan sinulle iloa omasta kehostasi tai naiseudesta, voivat olla yksinkertaisia menetelmiä yhdistyä oman naiseutesi ainutlaatuisuuteen jokaisena päivänä!

Matka omaan naiseuteen – elämänmittainen matka omaan itseen

Matka naiseuden vapauttamiseen kulkee usein erilaisten vaiheiden kautta ja usein se etenee sykleissä. Välillä vanhat kivut nousevat pintaan puhdistettaviksi, tehden tilaa uudelle ilolle. Saatat tuntea pitkäänkin virtaavan
ilon ja välillä taas elämäsi kipupisteet kaipaavat huomiota ja lempeyttäsi.

Naiseuden matka onkin elämänmittainen matka Sinuun itseesi. Ei ole kiire minnekään. Kun naiseutesi ainutlaatuinen polku avautuu, se kulkee eteenpäin, juuri sinulle sopivalla tahdilla. Se on ilon matka, se on nautinnon matka – se on erilaisten tunteiden matka. Se on sinun ainutlaatuinen matkasi, sellaisenaan arvokas ja merkityksellinen. Tämän tekstin myötä toivotan sinulle ihania hetkiä oman naiseutesi äärellä, sekä keveitä askeleita oman naiseutesi polulla.

2018-04-02T00:01:45+03:00 20 joulukuu, 2017|

Kirjoita kommentti